onsdag 18 februari 2009

Godispåse, del II

Jag fick svar och jag gav kommentaren:
"Ett förhållande där bara den ene lever i ett öppet förhållande och agerar därefter är inte ett öppet förhållande; om den andre tror att det är ett traditionellt förhållande så är den andre Otrogen, rätt och slätt."
Ja, självklart det är helt rätt. Det ska fortfarande finnas vetskap om den andres sexuella preferenser, men personen behöver inte be om tillåtelse att utöva detta. Personen kan i fråga endast säga att den är si eller så sexuellt/amoröst och den andre kan få välja mellan att stanna eller gå.

Jag anser inte att den andre ger sin partner tillåtelse i ett polygamt förhållande (som kan antingen vara att flera är partners, en har flera partners vid sidan av som är antingen tillfälliga eller där på heltid).

Där emot anser jag att man kan om man är ensam i ett monoförhållande be den andre om lov att vara med en annan antingen på grund av öppet förhållande eller rentav polygamt.
Sargoth menar också i sitt svar att det krävs ett aktivt beslut för att bli ett förhållande som faller utanför normen. Själv anser jag det lite udda om två personer skulle sätta sig ned och besluta att de ska leta upp fler personer som kan ingå i deras förhållande. Det låter mer som att ta ett aktivt beslut för att ragga upp någon för en trekant.

Inga kommentarer: