söndag 1 februari 2009

Perspektiv

Skillnaden mellan mig och Sargoth är att jag ser individen och han ser massan. Jag argumenterar om bollens alla färger. Sargoth argumenterar om bollen som helhet. Men till syvende och sist är det ändå samma boll ur olika perspektiv.

Inga kommentarer: